สกิลทักษะใน Garena Free Fire คือความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของตัวละครแต่ละตัว สกิลทักษะเหล่านี้ช่วยให้ผู้เล่นได้รับประโยชน์ต่างๆ ในการต่อสู้ เช่น เพิ่มพลังโจมตี เพิ่มพลังป้องกัน ฟื้นฟู HP หรือเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น สกิลทักษะใน Garena Free Fire แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่

  • สกิลโจมตี (Attack Skill) เป็นสกิลที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับผู้เล่น เช่น สกิล “กระสุนระเบิด” ของตัวละคร “K” ที่จะช่วยให้กระสุนระเบิดเมื่อกระทบเป้าหมาย
  • สกิลป้องกัน (Defense Skill) เป็นสกิลที่ช่วยเพิ่มพลังป้องกันให้กับผู้เล่น เช่น สกิล “เกราะชีวภาพ” ของตัวละคร “Alok” ที่จะช่วยให้ผู้เล่นสร้างเกราะชีวภาพรอบตัวเพื่อดูดซับความเสียหาย
  • สกิลสนับสนุน (Support Skill) เป็นสกิลที่ช่วยสนับสนุนผู้เล่นคนอื่น เช่น สกิล “ระเบิดน้ำแข็ง” ของตัวละคร “A124” ที่จะช่วยให้ผู้เล่นสร้างระเบิดน้ำแข็งเพื่อทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง

แต่ละประเภทสกิลมีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกัน ผู้เล่นควรเลือกสกิลที่เหมาะกับสไตล์การเล่นและความต้องการของตนเอง นอกจากนี้ สกิลทักษะยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อยๆ ตามระยะเวลาใช้งาน ได้แก่

  • สกิลใช้งานทันที (Active Skill) เป็นสกิลที่ผู้เล่นสามารถกดใช้เมื่อต้องการ เช่น สกิล “กระสุนระเบิด” ของตัวละคร “K”
  • สกิลใช้งานอัตโนมัติ (Passive Skill) เป็นสกิลที่ทำงานโดยอัตโนมัติ เช่น สกิล “เกราะชีวภาพ” ของตัวละคร “Alok”

สกิลใช้งานทันทีจะช่วยให้ผู้เล่นได้เปรียบในการต่อสู้ทันที แต่สกิลใช้งานอัตโนมัติจะช่วยให้ผู้เล่นได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ผู้เล่นควรเลือกสกิลที่เหมาะกับสถานการณ์และความต้องการของตนเอง

ผู้เล่นสามารถอัพเกรดสกิลทักษะได้โดยใช้เงินหรือเพชร ผู้เล่นที่อัพเกรดสกิลทักษะจะได้รับประโยชน์จากสกิลมากขึ้น ผู้เล่นควรอัพเกรดสกิลทักษะที่มีประโยชน์และใช้งานบ่อยๆ